Informacja ws. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bartoszyce

Informujemy, że w dniu 21.03.2017 r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

17.03.2017 2014-05-19_15-17-30-372528_1000x

Wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2017

Informujemy, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono wykaz przyznanych dotacji przez Burmistrza Miasta Bartoszyce w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspieranie [...]

16.03.2017 zazyciem

Jednorazowe świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę [...]

16.03.2017 20170315_101202

Trwają prace nad dozbrojeniem terenu W-M SSE w Bartoszycach

Na ul. Inwestycyjnej w Bartoszycach rozpoczęto prace związane z dozbrojeniem terenu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W zakresie realizowanych prac przewidziano m.in. budowę skrzyżowania ul. [...]

Pokaż pozostałe aktualności